Na putu sa...

Na putu sa Cooperom u BiH

Vozačima koji prekoračuju ograničenje brzine može na licu mjesta biti oduzeta vozačka dozvola. Kazne su vrlo visoke i moraju biti naplaćene na licu mjesta ili sudskim putem.

  • Ograničenje brzine u naseljenom mjestu 50 km/h
  • Ograničenje van naseljenog mjesta od 70 do 90 km/h ovisno o području
  • Ograničenja na autoputevima je 130 km/h

Ne vozi ako piješ

Razina alkohola u krvi na putevima u BiH je zakonom propisano da maksimalno u krvi može biti do 0,03 promila, vozila u najmu se ne bi smjela koristiti pod dejstvom alkohola radi zakona o osiguranju i nadoknadi štete.


Alkohol ne!
Poštujte propise o bezbjednosti saobraćaja
  • U BiH ste obavezni koristiti kratka svjetla tokokm cijelog dana - 24 sata.
  • U BiH kao i većini Evropskih zemalja nije dozvoljeno koristiti mobilni telefon u vožnji.
  • U BiH za vrijeme vožnje vozač, kao i putnici obavezni su koristiti sigurnosni pojas.
  • U BiH na putevima vozi se desnom stranom, a pretječe lijevom.

Poštujte parking propise

U mnogim većim gradovima postoje parking zone i označeni parkinzi na kojima je parkiranje dozvoljeno ali uz nadoknadu plaćanjem koje je vremenski ograničeno, postoje parking automati koji to određuju i obavezno ga poštujte.


Pretplatite se na naše Novosti

Ukucajte Vašu Email adresu i redovno ćemo Vam slati mail o svim aktivnostima.